easter-matinee-gay-party-festival-springbreak-barcelona
1920-EASTER-2020-IDIOMAS-CATALAN
420-EASTER-MOBILE-IDIOMAS

Característiques de l'abonament

INCLOU

  • Accés gratuït i prioritari a totes les festes.
  • Estalvi del 35% sobre el preu total de les festes.

INSTRUCCIONS DE COMPRA I RECOLLIDA

  • Compra el teu abonament-polsera a Matineeeaster.net, Ticketmaster.es o a través de distribuïdors autoritzats.
  • Imprimeix el teu “print at home” o retira el teu val de compra en els punts autoritzats.
  • Bescanvia el teu “print at home” o val per l’abonament-polsera a les festes. Recorda que, en el moment de la recollida, hauràs de presentar el DNI, NIE o passaport. Una persona de l’organització et col·locarà la polsera que hauràs de dur en tot moment mentre duri el festival.

CONDICIONS D'ÚS

  • Aquesta polsera és personal i intransferible. Si es trenca o es perd, quedarà automàticament invalidada i no serà retornat el seu import ni permesa l’entrada als esdeveniments.
  • Aquesta polsera no eximeix al seu portador de l’obligació d’acomplir amb les mateixes normes d’entrada i comportament que la resta d’assistents al festival.
  • L’organització es reserva el dret d’invalidar la polsera-abonament i no permetre l’entrada a tot aquell que mostri o hagi mostrat un comportament inadequat.
  • Aquesta polsera no és vàlida per a altres esdeveniments organitzats per Matinée Group.